Wat verandert er in 2020 binnen uw zorgverzekering? Hoe hoog wordt de premie van de basisverzekering en welke vergoeding voor fysiotherapie zit er in uw aanvullende verzekering?

Medio november 2019 hebben alle zorgverzekeraars de premies bekend gemaakt voor 2020. Voor 2020 zijn er grote verschillen in de premieontwikkelingen van de verschillende zorgverzekeraars zichtbaar. De één verhoogt de premies, de ander verlaagt ze. Per saldo zullen de meeste mensen iets meer gaan betalen om de collectiviteitskortingen bij de verzekeraars naar beneden zijn gegaan.

Waarom een aanvullende verzekering?

De fysiotherapeut helpt bij klachten die met beweging te maken hebben. Daarom is het verstandig te zorgen dat u voor fysiotherapie goed verzekerd bent. Dat kan, met een aanvullende verzekering. Het is dus belangrijk om u hierover goed te informeren bij uw huidige zorgverzekeraar én andere zorgverzekeraars. Vergelijken loont.

Fysiotherapie verzekerd in 2020

Bekijk hoe in 2020 de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Vóór 1 januari 2020 kunt u uw zorgverzekering aanpassen of opzeggen bij uw huidige zorgverzekeraar. Op 31 januari 2020 moet u een zorgverzekering afgesloten hebben wanneer u besluit over te stappen.

Voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder geldt sinds 1 januari 2008 voor de hoofdverzekering een eigen risicoregeling. Deze is voor 2020 gelijk gebleven aan afgelopen jaar (€ 385,00). Dit geldt dus ook voor de fysiotherapeutische zorg die binnen de hoofdverzekering valt (dit betreft alleen de behandelingen voor specifieke chronische aandoeningen). De kosten die u maakt binnen uw aanvullende verzekering (en hieronder valt de meeste fysiotherapie) tellen niet mee voor deze eigen risicoregeling. Het door u te betalen bedrag aan eigen risico wordt overigens door uw zorgverzekeraar met u verrekend. Meer informatie kunt u hierover vinden op www.defysiotherapeut.com.

Let op: 31 december is de deadline voor het opzeggen van uw huidige verzekering. U heeft tot 31 januari 2020 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten!