Graag informeren wij u over de maatregelen die PMC In Balans – Fysiotherapie & Revalidatie neemt om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, om zo u en onze werknemers op een verantwoorde manier te blijven verwelkomen in onze praktijken. Wij volgen de actuele richtlijnen die het RIVM en de GGD voorschrijven: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Als praktijk doen we er alles aan om met de huidige stand van zaken u te blijven helpen maar ook onze kwetsbare cliënten te beschermen. Op al onze vestigingen hangt een overzicht van onze maatregelen. Instructies dienen ten alle tijden en direct na communicatie te worden uitgevoerd.

Veelgestelde vragen Coronavirus (82 downloads)

Update vrijdag 8 mei 2020

Corona update 9

Afgelopen woensdag 6 mei 2020 maakte het kabinet tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen bekend. Voor onze beroepsgroep KNGF was dit aanleiding om het stappenplan van 30 april jl. opnieuw onder de loep te nemen en daaruit volgden enkele aanpassingen.

De belangrijkste boodschappen zijn:

 • Handhaaf binnen de praktijk de geldende regels omtrent ‘social distancing’
 • Voorafgaand aan een fysieke behandeling blijft een triage op COVID-19 verschijnselen essentieel. Onze therapeuten zullen u daarom voorafgaand altijd de volgende vragen stellen: heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad? Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? Of is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?
 • Een consult op afstand is een overweging, maar fysieke behandeling mogen weer gewoon gepland worden waar dit meerwaarde heeft.
 • Voor een patiënt zonder COVID-19 symptomen geldt dat een behandeling 1 op 1 plaatsvindt. Een behandeling in de thuissituatie vindt plaats zonder PBM.

Wat verder blijft gelden zijn onze al eerder opgestelde regels omtrent de 1,5 meter afstand en hygiëne. Zie hiervoor ons uitgebreide document onder ‘veelgestelde vragen’.

Update vrijdag 1 mei 2020

Groen licht voor verantwoord opschalen fysiotherapeutische zorg 

Vanaf maandag 4 mei mogen we de zorg gefaseerd ‘veilig en verantwoord’ weer opbouwen. Een hele fijne beslissing waarmee we de uitgestelde zorg voor reguliere patiënten kunnen opbouwen volgens een triage stappenplan. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarden de zorg plaats kan vinden.

PMC-IN-BALANS-fysiotherapie-zeeland-arnemuiden-koudekerke-oost-souburg-middelburg-vlissingen-zoutelande-groen-licht-opschalen-fysiotherapie-corona.jpg

De paramedische zorg, waaronder fysiotherapie en ergotherapie, levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van patiënten. Langer uitstel van zorg zal tot toename van complexiteit en gezondheidsschade bij patiënten leiden. Dit zorgt ervoor dat het belangrijk is dat de fysiotherapeutische zorg weer op gang komt. Nu de eerste hectische weken van de corona-epidemie achter ons liggen, dringt het besef door dat we onze zorg moeten herinrichten. Het is noodzakelijk om paramedische zorg verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM is er  samen met Paramedisch Platform Nederland (PPN), beroepsgroep KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie onderstaand advies opgesteld. 

Uitgangspunten:

 • Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus. Waar dit mogelijk en gelijkwaardig is ten opzichte van een behandeling in de praktijk, gebeurt dit op afstand. Dit is altijd ter oordeel van de therapeut.
 • De noodzaak tot het opstarten van de reguliere zorg ligt in de toename van complexiteit van zorg als deze langer uitgesteld wordt.
 • De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling. 

Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’. Onze fysiotherapeuten en ergotherapeut maken zelf de professionele afweging hoe zij de zorg veilig en verantwoord kunnen opschalen; waar mogelijk digitaal, waar noodzakelijk met direct contact, of een combinatie van deze beide. Dit met een aantal belangrijke aanvullende maatregelen, zoals:

 • De werkroosters van de therapeuten zijn opgesplitst waardoor de een om het hele en halve uur werkt en de ander van kwart over tot kwart voor.
 • Onze wachtruimten zijn aangepast zodanig dat er 1,5 meter ruimte is tussen de stoelen. Daarnaast is op onze grote vestigingen ook de looprichting aangeven om “eenrichtingsverkeer” te bewerkstelligen. Waar het kan maken we gebruik van de nooduitgang om het pand weer te verlaten. 
 • Patiënten worden verzocht stipt op tijd op de afspraak te verschijnen om zo min mogelijk ‘kruisverkeer’ met anderen te hebben.
 • Het aantal therapeuten in onze oefenzalen is gemaximeerd om zo het 1,5 meter criterium te kunnen garanderen.
 • Voorafgaand aan elke behandeling zal uw therapeut u de volgende vragen stellen: 
  • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)? 
  • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad? 
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
  • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

In totaal hebben we meer dan 20 aanvullende maatregelen genomen. Voor een compleet overzicht van alle aanvullende maatregelen verwijzen we u naar de ‘veelgestelde vragen’ bovenaan deze pagina.

Behandeling COVID-19 patienten 

De impact van het COVID-19 virus is groot. De heftigheid van klachten en gevolgen voor de mensen zien we ook bij patiënten die we behandelen. Daarmee is ook meteen de noodzaak van het multidisciplinaire behandelen duidelijk. Binnen de praktijken van PMC in Balans kunnen wij deze multidisciplinaire zorg onder één dak bieden.

Op dit moment hebben wij de eerste post-Coronapatienten onder behandeling. Hiervoor is een landelijke richtlijn opgesteld i.s.m. alle FysioGroep Nederland-praktijken en de Toolkit van het REACH-netwerk.

Ons multidisciplinaire COVID-team bestaat onder andere uit:  

Meer informatie over onze multidisciplinaire revalidatieprogramma vind u hier

Update woensdag 22 april 2020

Korte update naar aanleiding van persconferentie 21-4-2020.

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond willen we u kort informeren over de gevolgen voor fysiotherapie.  Fysiotherapie is een (para)medisch beroep. Het valt dan ook niet onder contactberoepen zoals kappers en masseurs. Wij zijn altijd open gebleven voor noodzakelijk zorg zoals destijds geadviseerd door het RIVM, VWS, huisartsenvereniging en de beroepsvertegenwoordiging Stichting Keurmerk Fysiotherapie.
De verwachting is dan ook dat wij de komende weken verder mogen opschalen in behandelingen. Hoe dit er exact zal gaan uitzien is nu nog niet geheel duidelijk en verwacht wordt dat dit de komende wek concreet vorm krijgt. Achter de schermen zijn we hier al enkele weken mee aan de slag en als dit de komende dagen exact duidelijk is zullen we dit zo snel mogelijk communiceren.

Update zondag 22 maart 2020

PMC In Balans blijft zorg verlenen maar de ‘hands-on’ behandelingen worden tot een minimum beperkt.

Het beleid van Keurmerk Fysiotherapie, beroepsgroep KNGF, NZA, zorgverzekeraars en RIVM is leidend voor ons, maar daarnaast is onze zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid van patiënten en medewerkers en ook hun omgeving leidend. Dit is de reden om onze dienstverlening anders in te richten.

Het besluit is daarom om enkel te gaan voor noodzakelijke zorg. Om die reden gaan we NIET hands-on behandelen, tenzij:

 • Iemand in verzorging en dienstverlening werkt (vitale beroepen), voor wie onze zorg van essentieel belang is om te kunnen blijven functioneren. De maatschappij heeft hen nodig.
 • Iemand klachten heeft die een bedreiging vormen voor de gezondheid indien deze niet behandeld worden (onder andere post-operatieve trajecten). We moeten mee helpen te voorkomen dat deze patiënten in een ander zorgtraject terecht komt, dat momenteel door het Coronavirus al overbelast is.

Vanaf 23 maart 2020 hebben wij onze zorgverlening als volgt ingedeeld:

 • Locaties in Fit For Free en de basisscholen Het Kroonjuweel (Oost-Souburg) en De Oleanderhof (Arnemuiden) blijven gesloten (vooralsnog tot 6 april). Op onze andere locaties blijven we geopend, maar zullen we zo min mogelijk patiënten hands-on 1 op 1 in de behandelkamer zien. Patiënten in de oefenzaal blijven wel 1 op 1 doorgaan met inachtneming van de strikte hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstand.
 • Wanneer we geen fysieke behandeling kunnen geven, wordt zorg op afstand middels videoconsult of telefonisch contact gestart. Zie onze speciale pagina over PMC In Balans online support @Home
 • Als u als nieuwe patiënt belt, worden door de receptie een aantal vragen gesteld over uw gezondheid. Als blijkt dat u geen enkel ziekteverschijnsel van Corona heeft dan wordt er een eerste afspraak gemaakt voor een videoconsult (middels Physitrack) mits dit mogelijk en redelijk is. In het vraaggesprek worden uw klachten geanalyseerd en aansluitend wordt een behandelplan gemaakt.
 • Als iemand noodzakelijke zorg nodig heeft dan maakt de fysiotherapeut een beslissing of dit mogelijk is met hands-off begeleiding (bij voorkeur) of hands-on wanneer dit noodzakelijk is (waar mogelijk met beschermende middelen). Als er tijdens de periode van hands-on behandeling Corona ziekteverschijnselen optreden wordt de ingestelde hands-on behandeling gestopt en wordt van afstand behandeld, geadviseerd en oefenprogramma’s aangepast.
 • De patiënten die nu al onder behandeling zijn worden allemaal door hun behandelend fysiotherapeut benaderd. Hierbij wordt mee genomen dat de fysiotherapeut beoordeelt of de patiënt noodzakelijke zorg nodig heeft. Kan dit hands-off of noodzakelijk hands-on. Voorwaarde voor hands-on is in ieder geval vrij zijn van Corona ziekteverschijnselen.
 • Een videoconsult of telefonische behandeling wordt door de ziektekostenverzekeraar gepromoot en om die reden ook betaald. Dit wordt vergoed volgens de voorwaarden van de verzekering.
 • De receptie in Souburg blijft geopend en bereikbaar voor al uw vragen. U kunt ons zoals gebruikelijk telefonisch bereiken tussen 08.00-12.30 uur en tussen 13.00-17.00 uur (0118-461897). Daarnaast via email (info@pmcinbalans.nl) of de LiveChat-functie op onze website (pmcinbalans.nl)

Update vrijdag 20 maart 2020

Gezamenlijke afspraken over paramedische zorgverlening tijdens coronacrisis 

Samen met het Paramedisch Platform Nederland (PPN), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) heeft Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, na constructief overleg afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis.

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Ook in paramedische zorgverlening moeten professionals alle zeilen bijzetten. Zorgverzekeraars hebben waardering voor de inzet van paramedische zorgverleners en proberen hen waar mogelijk te ondersteunen om veilige zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden. 

Fysiotherapeutische zorg is overwegend noodzakelijke zorg. De meest optimale behandeling vindt veelal fysiek plaats, maar dat is gezien de omstandigheden op dit moment niet altijd wenselijk. Het heeft onze absolute prioriteit bij de zorg voor alle patiënten/cliënten, maar met name bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, risico’s op besmetting zoveel als mogelijk te beperken naar advies van het RIVM.
Daarnaast volgen wij een strak hygiëne protocol en goede triage op klachten (COVID-19), zowel telefonisch als bij de deur.

Waar mogelijk zal paramedische zorg digitaal plaatsvinden en in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd. Hiervoor hebben wij PMC In Balans online support @Home opgezet. Videoconsulten kunnen zowel bij reeds onder behandeling zijnde patiënten uitgevoerd worden, maar ook bij nieuwe patiënten die advies willen wat te doen bij acute of langer bestaande klachten.

Al onze collega’s staan vanaf nu voor u klaar om u ook op afstand van de beste zorg te kunnen voorzien. Goed om te weten dat uw zorgverzekeraar deze behandelingen gewoon vergoed. Deze zullen op dezelfde wijze doortellen in uw basis- of aanvullende verzekering.

Update zondag 15 maart 2020

Het welzijn van onze patiënten/cliënten en medewerkers staat voorop. Wij leveren zorg en dat betekent dat wij voor individuele behandelingen gewoon geopend blijven! 

Vanwege de nieuwe maatregelen vandaag zien wij ons helaas genoodzaakt alle Fitness groepen tot 6 april te staken. Onze overige groepslessen worden omgezet naar individuele behandelingen. U wordt hierover door ons gebeld.

Zorgverlening

Individuele behandelingen in de praktijken of aan huis gaan dus gewoon door. We vragen u wel hierbij nog steeds onderstaande maatregelen in acht te nemen voor uw gezondheid, maar ook die van onze medewerkers.

 • Wij schudden geen handen meer volgens de aanbevolen richtlijnen.
 • Onze apparatuur wordt meermaals per dag schoongemaakt, evenals de deurklinken.
 • We verzoeken u na gebruik elk apparaat zelf schoon te maken met desinfectiemiddel.
 • Gelieve zoals gebruikelijk zelf een grote badhanddoek meenemen voor op de behandeltafel en fitness apparaten.
 • Onze deuren naar de behandelkamers worden alleen geopend door onze therapeuten.
 • Was je handen regelmatig, onze therapeuten doen dit zowel voor als na de behandeling.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig

Heeft u luchtwegklachten als hoesten, keelpijn of verkoudheid dan verzoeken wij u de afspraak tijdig af te melden. Onze therapeuten mogen bij twijfel besluiten u naar huis te sturen!

Vestiging Fit for Free dicht

Onze vestiging in Fit For Free Middelburg is voorlopig dicht tot 6 april conform de maatregelen van het RIVM om scholen en sportclubs te sluiten. Afspraken hiervoor worden afgebeld en geprobeerd wordt deze afspraken op een van onze andere vestigingen plaats te laten vinden.

Voor de meeste recente informatie adviseren wij u de site van het RIVM in de gaten te houden: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Update donderdag 12 maart 2020

Naast de al eerder geldende hygiene maatregelen en aangepaste voorzorgsmaatregelen gelden sinds vandaag aanvullende maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Wij volgen deze op de voet en zullen waar nodig ons werk aanpassen.

Voor zorgmedewerkers geldt: bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts (> 38 graden): thuisblijven. Op dit moment is geen van onze therapeuten ziek en werken zij volgens hun reguliere werkrooster. Op dit moment gaan alle behandelingen dus gewoon door, evenals de FysioFitness groepen aangezien we geen grotere groepen hebben dan max 8 personen.

Twijfelt u over uw gezondheid? Neem dan even telefonisch contact met ons op, dan beoordelen onze medewerkers of u kunt komen of niet.
Heeft u geen last van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, dan gaat uw afspraak gewoon door.

Update maandag 9 maart 2020

Sinds vandaag gelden er aanvullende maatregelen:

 • Wij schudden geen handen meer volgens de aanbevolen richtlijnen.
 • Onze apparatuur wordt meermaals per dag schoongemaakt, evenals de deurklinken.
 • Onze deuren naar de behandelkamers worden alleen geopend door onze therapeuten.

Voor inwoners van de rest van Nederland blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe coronavirus. Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.

Vrijdag 28 februari 2020

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen. Door hoesten en niezen brengt iemand het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

De klachten zijn verkoudheid of longklachten, en koorts, vergelijkbaar met gewone griep. In het overgrote deel van de gevallen blijft het bij het coronavirus bij soortgelijke verschijnselen als bij een gewone griep.

De medewerkers van PMC In Balans willen graag alle mogelijkheden benutten om verspreiding van dit virus te voorkomen.
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken, schrijft het RIVM. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig