OCA Revalidatie

OCA Zorg is een Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) en biedt poliklinische revalidatieprogramma’s. De programma’s zijn altijd multidisciplinair en speciaal voor mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat. Chronische pijnklachten zijn vooral complex omdat allerlei factoren hier van invloed  zijn, zoals lichamelijke, persoonlijke, sociale en arbeidsgerelateerde factoren.  Dergelijke klachten zijn al langere tijd (meer dan drie maanden) aanwezig en eerdere  behandelingen leidden niet of nauwelijks tot resultaat.

Het revalidatieprogramma heeft ten doel om de cliënt beter te leren omgaan met pijn en de beperkingen, waardoor de kwaliteit van het leven wordt verbeterd en cliënt weer zo goed mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. De programma’s richten zich op het optimaal benutten van iemands mogelijkheden en capaciteiten. Een volledige en blijvende terugkeer van de cliënt in een actief en werkzaam leven is hierdoor vaak goed mogelijk.

De zorgverzekering (basispakket) van de cliënt vergoedt deze programma’s. Om aan deze programma’s deel te kunnen is een verwijzing via een huisarts of medisch specialist  nodig.

Het programma werk en re-integratie(W&R) wordt door de werkgever of bedrijfsarts aangevraagd. Hier zal de fysiotherapeut de eerste intake doen waarin er gekozen kan worden voor een monodisciplinair programma (fysiotherapie of psycholoog) of een multidisciplinair programma. Deze programma’s zijn zonder tussenkomst van de revalidatiearts. De kosten van dit programma zijn voor de werkgever.

PMC In Balans – Fysiotherapie & Revalidatie is de enige locatie in Zeeland waar OCA en OCA Zorg gevolgd kan worden.

Voor meer informatie kijk op www.oca.nl of neemt contact op met 0118-461897; oca@pmcinbalans.nl.

Fibromyalgie

Fibromyalgie in Actie!

Chronische Pijn

Op weg naar zelfmanagement!

Revalideren bij kanker

Samen aan de slag met jou mogelijkheden!

Revalideren bij kanker

OCA Revalideren bij kanker

Samen voor je beste zelf

In drie stappen naar gezondheid!

Samen voor je beste zelf

OCA Samen voor je beste zelf

Patiëntervaringen

Omstreeks september/oktober 2012 kreeg ik lichamelijke klachten in de vorm van trillingen aan armen en benen. Daarvoor voelde ik ook wel eens een zenuwtrek maar die werden steeds frequenter en intensiever. Via mijn huisarts kwam ik terecht bij een neuroloog die mij na onderzoek aangaf dat ik me geen zorgen hoefde te maken en dat er sprake was van Myokimieën.
Bij een val met mijn fiets brak ik vervolgens begin december 2012 mijn knieschijf . Daardoor moest ik 5 weken in het gips. In die periode werden de trillingen in handen armen en benen heftiger en ontdekte ik krachtverlies in mijn armen. Vervolgens sliep ik nauwelijks door aanvallen van spasme en geruis in mijn hoofd.
Daarop volgde een heel traject van onderzoeken bij een neuroloog , met MRI scans ECG scans, slaaponderzoek enz. Bij een van de MRI scans bleek dat er (in het verleden) een herseninfarct bij de hersenstam had plaatsgevonden. Ook bleek er een vorm van verkalking (calcificatie) in mijn hersenen aanwezig te zijn.
Met de nodige medicatie kon ik gelukkig weer slapen, maar mijn leven stond volledig op zijn kop. Ook psychisch ging ik achteruit vanwege de lichamelijke klachten. Op een van de bezoeken aan mijn huisarts stelde deze voor om een revalidatietraject te gaan volgen. Na enig aarzelen heb ik zijn advies opgevolgd.
De huisarts verwees mij naar het OCA bij PMC In Balans in Oost Souburg (Ambachtsveld). Na een intakegesprek ben ik het revalidatietraject ingegaan. Dit traject bestaat uit 3 dagen per week fysieke training gedurende een periode van 12 weken. Dit uiteraard onder medische begeleiding die zorgt voor een verantwoorde, op jou afgestemde opbouw van de training. Tevens vinden er gesprekken plaats met een psycholoog. Een revalidatiearts en gesprekken over terugkeer naar de arbeidssituatie behoren eveneens bij het revalidatietraject.
Van de psycholoog kreeg ik nadat ik mijn klachten en problemen had omschreven aanbevelingen om een dagindeling (dagplanning) te maken en deze op te volgen. De fysieke trainingen verliepen goed en wel zodanig dat na een paar weken de kracht in mijn armen toenam. Na ongeveer 6 van de 12 weken heb ik een gesprek gehad met een medewerkster die, nadat ik had aangegeven te willen re-integreren bij mijn werkgever, mij adviezen heeft gegeven op welke wijze ik geleidelijk in de organisatie bij de werkgever in zou kunnen stromen.
Inmiddels heb ik het traject van 12 weken afgerond en voel ik me ten opzichte van de start van de revalidatie sterk verbeterd. Zowel fysiek als mentaal heb ik een grote verbeterslag gemaakt. De formule van het OCA heeft hier een heel groot deel aan bijgedragen. De begeleiding en sturing van deze formule is prima en ook worden de diverse disciplines goed op elkaar afgestemd. Binnenkort ga ik mijn werk hervatten en dat is grotendeels te danken aan de prima organisatie van het revalidatieteam.
Ik wil het team hierbij hartelijk danken voor de goede fijne en plezierige wijze van begeleiding.
-
Heb het OCA revalidatie programma doorlopen. Alleen maar lof voor de kunde en begeleiding van alle diciplines. Heb in het verleden meerdere pogingen op verschillend gebied geprobeerd maar liep steeds vast met stoppen als gevolg. Ben nu zo ver dat ik mijzelf zelfstandig kan managen. Maar alertheid om niet in mijn valkuilen te vallen is noodzakelijk. Bedankt voor jullie complete aanpak ! Een tevreden ex-OCA-er
Matty Adriaanse