Oedeemtherapie

Home/Dienstverlening/Oedeemtherapie

Oedeemtherapie

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we “de waterhuishouding”. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die echter bemoeilijkt kan worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval.

 

Wat is lymfoedeem?

Lymfoedeem is een ernstige, medische aandoening. Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht in het lichaamsweefsel als gevolg van een gestoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.
De klachten die hierbij kunnen ontstaan zijn: zwelling, vermoeidheid en zwaar gevoel, pijn, beperkingen in de beweging. Beperkingen in het dagelijks functioneren, huidafwijkingen en infecties.
De oorzaken zijn heel divers, bv. na een operatie, plastisch chirurgie, bestraling, tumorgroei, een trauma, het dragen van een prothese, een infectie, Chronische Veneuze Insuficientie (spataderen), medicatie gebruik. Dit zijn allen oorzaken van secundair lymfoedeem.
Een primair lymfoedeem  is aangeboren. Vanaf de geboorte zijn er dan minder lymfebanen aanwezig waardoor in de loop van het leven zwellingen kunnen ontstaan.

Lymfoedeem komt relatief vaak voor na een behandeling van kanker. Daarom even de belangrijkste oorzaken hiervan:

 • lymfeklierdissectie (hals, oksel, retroperitoneaal, bekken of lies)
 • bestraling van oksel, bekken of lies (geeft fibrosering van het lymfesysteem)
 • lymfangitis carcinomatosa c.q. ingroei en/of compressie van lymfevaten door (recidief) tumor of metastasen

De oedeemtherapeut maakt gebruik van de volgende behandelvormen:

 • Manuele lymfedrainage
 • Fascietechnieken
 • Oefentherapie
 • Ademhalingsoefeningen
 • Lymftaping
 • Compressietherapie (bandageren,tapen en elastische kousen)
 • Adviezen m.b.t. huidverzorging en leefregels
 • Aanleren zelfdrainage

Binnen onze praktijk worden therapeutisch elastische kousen (‘steunkousen’) en steunmaterialen aangemeten en verstrekt door onze huidtherapeut.

Vergoeding

Manuele lymfdrainage wordt afhankelijk van uw zorgverzekering en diagnose vergoed na verwijzing door huisarts of specialist.

Bronnen: Nederlands netwerk voor lymfoedeem en lipoedeem, vereniging MLDV en NVFL