Oefentherapie Mensendieck

Home/Dienstverlening/Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode, gericht op behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking, ziekte of levensstijl.

Lopen, zitten, tillen, staan, reiken, liggen, bukken, rusten en ontspannen zijn dagelijkse handelingen en gewoonten die, afhankelijk van leefstijl, werk, sport en interesses, vaak van jongs af aan onbewust worden uitgevoerd. Zo ontwikkelt iedereen een eigen houdings- en bewegingspatroon.
Het kan gebeuren dat door verschillende omstandigheden een onjuist houdings- en bewegingspatroon ontstaat. Wanneer dit lang genoeg aanhoudt kan dit klachten veroorzaken; het effect van de druppel die de emmer doet overlopen. U hebt een bepaalde handeling al zo lang op dezelfde manier gedaan, maar toch gaat het opeens niet meer.

Er is een aantal factoren te noemen die klachten in de hand kunnen werken:
Fysiek (lichamelijk)
– te zwaar en/of verkeerd tillen
– te lang en/of verkeerd zitten
– bij bepaalde ziektebeelden de belastbaarheid niet voldoende in acht nemen
– zwangerschap

Mentaal (geestelijk)
– een deadline die gehaald moet worden
– te lang doorwerken zonder voldoende pauzes te nemen
– stressvolle werk- en/of leefomgeving
– een sterfgeval, scheiding, geboorte e.d. in de nabije omgeving

Klachten die kunnen optreden zijn o.a.: pijn (in rug, nek, schouders, knieën), stijfheid, spanning, hyperventilatie, bewegingsbeperkingen, instabiliteit enz. In deze gevallen kan de oefentherapie u helpen om een juiste manier van bewegen te leren. Correctie van houding en beweging is een zoeken naar evenwicht en het in gang zetten van de dialoog tussen het mentale en fysieke stuk binnen onszelf. U gaat uw klacht leren begrijpen en gaat er zélf iets aan kunnen doen.

Doel van de therapie
1. Het verminderen, opheffen of voorkomen van klachten, uitgaande van ieders persoonlijke bewegingsmogelijkheden en rekening houdend met ieders leef- en beroepsomstandigheden
2. Het leren omgaan met bepaalde klachten en/of beperkingen

Behandelwijze
Tijdens de eerste behandeling wordt na een uitgebreide anamnese en onderzoek een individueel behandelplan opgesteld, rekening houdend met aard en intensiteit van de klacht, de fysieke mogelijkheden en de dagelijkse activiteiten. Samen kijken we naar uw lichaamshouding en manier van bewegen. Wat gebeurt er als u zit, staat, loopt of andere bewegingen maakt? Welke spieren en gewrichten krijgen het daarbij zwaar te verduren?
Samen wordt ook gezocht naar oorzakelijke factoren van klachten zodat aan bewustwording en gedragsverandering gewerkt kan worden met de bedoeling een duurzame verbetering te verkrijgen. Een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijkse leven.

De behandeling bestaat o.a. uit het ervaren van oefeningen die een positief effect hebben op de klachten. Hierbij kan het accent liggen op:
– verbeteren van de beweeglijkheid van gewrichten
– ontspannen van spieren
– versterken van spieren
– adembewustwording
– stressmanagement

Indicaties
– Klachten veroorzaakt door houdings- of bewegingsafwijkingen, bijvoorbeeld nek-, schouder- en rugklachten (o.a. skolioses), heupklachten, spanningshoofdpijn
– Het bestrijden van beroepsklachten zoals bv.CANS (voorheen RSI genoemd)nek/schouderklachten bij beeldschermwerkers, rugklachten bij verpleegkundigen
– Verbeteren van de ademtechniek bij hyperventilatie en COPD
– Behandelen van klachten t.g.v. neurologische aandoeningen zoals bij hernia, ischias, (pseudo) radiculaire syndromen, Parkinson, CVA
– Behandelen van orthopedische aandoeningen zoals arthrose, osteoporose, ziekte van Scheuermann, skoliose
– Behandelen van rheumatische aandoeningen zoals reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew, fibromyalgie
– Houdings- en bewegingscorrectie tijdens zwangerschap
– Lichaamsbewustwording en stressmanagement

Op 1 juli 2004 zijn de beroepsverenigingen van oefentherapeuten Mensendieck en oefentherapeuten Cesar gefuseerd tot de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).
Kijk ook op www.vvocm.nl