ClubSupport

ClubSupport

Clubsupport is de verzamelnaam voor een pakket ondersteunende diensten, die PMC In Balans – Fysiotherapie & Revalidatie biedt aan sportverenigingen, sportclubs en teams. Clubsupport heeft als doel sporters fysiek fit te houden en is met name gericht op een snelle en verantwoorde sporthervatting en het voorkomen van sportblessures.

Sportblessures zijn een groot probleem voor (top)sporters. In Nederland lopen sporters jaarlijks 4,4 miljoen blessures op, waarvoor in 1,7 miljoen gevallen medische behandeling gezocht wordt. De totale jaarlijkse maatschappelijke kosten worden geschat op 1,2 miljard euro.
Sportblessures leiden veelvuldig tot sportverzuim en zijn een belangrijk motief om met een sport te stoppen. Daarnaast starten sporters vaak weer te snel met sporten na uitval door een blessure. Dit resulteert in restklachten en een verhoogde kans om opnieuw geblesseerd te raken. In totaal stopt maar liefst 33% van de sporters door blessures met hun sportloopbaan. Dit komt omdat sporters continu de grenzen opzoeken van het menselijk lichaam om te komen tot optimale sportprestaties. Hierdoor bestaat het gevaar dat deze groep sporters te lang blijft doorlopen met sportgerelateerde klachten voor ze (para)medische hulp inschakelen en langdurige uitval riskeren. Recente cijfers uit een Noors onderzoek onder talentvolle (top)sporters onderschrijven dit schrikbarende beeld. Vandaar ook dat het ministerie van VWS start met een nieuw programma gericht op sportblessurepreventie. Dit programma start in 2016 en heeft als doel het verminderen van het aantal sportblessures door: 1) een focus te leggen op sporten met het hoogst aantal blessures; en 2) het bevorderen van effectiviteit in sportblessurepreventie.

Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor het voorkomen van blessures. ‘Voorkomen is tenslotte beter dan genezen’! Directe lijnen met specialisten en overige behandelaars zijn aanwezig waardoor ClubSupport garant staat voor een snelle diagnostiek, advies, behandeling en bemiddeling bij sportblessures.

ClubSupport richt zich op

  • Educatie
  • Preventie
  • Blessurebegeleiding
  • Behandeling

Wat bieden we

Deze ondersteunende diensten zijn ondergebracht in 3 verschillende pakketten waarin onder andere is opgenomen een gratis inloopspreekuur voor spelers van de club, screening van de selectiespelers met sportspecifieke metingen, workshops en lezingen door onze (sport)fysiotherapeuten met thema’s als Speed & Agility, Core & Strength, Groei en blessures, EHBSO, tapen, et cetera. Echografisch onderzoek, intensief overleg met de trainer/coach van de geblesseerde sporter, ‘Same Day’ garantie zijn ook enkele aspecten die in onze pakketten zitten.

Daarnaast bevatten de pakketten ook begeleiding bij blessurepreventie middels landelijke campagne ‘jointforces‘ en wordt er door middel van het Athletic Skill Model (ASM) aandacht gegeven aan spelers in de groei en het voorkomen van ‘groeigerelateerde’ blessures.

 

Pakketkeuze

Onze diensten van ClubSupport zijn ondergebracht in 3 pakketten; te weten pakket A, B of C. Wij helpen onze partners graag verder in een verdere professionalisering van hun sport. Door het maken van een keuze voor pakket A (ClubSupport ‘Top’), pakket B (ClubSupport ‘Plus’) of pakket C (ClubSupport ‘Basis’) kan een vereniging zelf bepalen hoe ver zij daar in willen gaan.

Pakket A – ClubSupport ‘Top’ Pakket B – ClubSupport ‘Plus’ Pakket C – ClubSupport ‘Basis’

Wij staan u graag te woord en komen geheel vrijblijvend op de vereniging langs om te praten over de wensen en mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met,

Jouri van den Broeke, Master Sportfysiotherapeut