Kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Niet iedereen mag zich fysiotherapeut noemen. Allereerst moet hij of zij ingeschreven staan in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Voor inschrijving hierin gelden strenge basiseisen en er wordt door middel van bijscholing, gedragsregels, een klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek een actief beleid gevoerd om de kwaliteit te waarborgen en verhogen. Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in deze registers.

 

Enquète Cliënttevredenheid

Aan het eind van het behandeltraject krijgt de cliënt een tevredenheidsenquète om in te vullen, zodat wij onze dienstverlening daarop beter kunnen afstemmen. Vragen die aan bod komen zijn onder andere wat men van de intake vond, hoe de wachttijd tot de eerste behandeling werd ervaren, hoe de hygiëne is en wat men van de vakinhoudelijke kennis van de fysiotherapeut vindt.

Enquète Cliënt Tevredenheid 2014: het algemene oordeel van de cliënten over de kwaliteit van onze dienstverlening is een 8,9. Hierbij is onder andere beoordeeld op informatievoorziening, bejegening, participatietrouw/therapietrouw en behandelkwaliteit.

 

De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:

– Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie.
– Klachten: de praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut.
– Privacy: geheimhoudingplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.

Informatie Pluspraktijk
HKZ ISO 9001