Zorgverzekering

Waarom een aanvullende verzekering?

De fysiotherapeut helpt bij klachten die met beweging te maken hebben. Daarom is het verstandig te zorgen dat u voor fysiotherapie goed verzekerd bent. Dat kan, met een aanvullende verzekering. Het is dus belangrijk om u hierover goed te informeren bij uw huidige zorgverzekeraar én andere zorgverzekeraars. Vergelijken loont.

Fysiotherapie verzekerd in 2018!

Bekijk hoe in 2018 de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Kijk voor meer polisinformatie ook op www.kiesbeter.nl of www.zorgwijzer.nl

Vóór 1 januari 2018 kunt u uw zorgverzekering aanpassen of opzeggen bij uw huidige zorgverzekeraar. Vóór 1 februari 2018 moet u een zorgverzekering afgesloten hebben wanneer u besluit over te stappen.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars!

Voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder geldt sinds 1 januari 2008 voor de hoofdverzekering een eigen risicoregeling. Deze is voor 2018 gelijk gebleven aan afgelopen jaar (€ 385,00). Dit geldt dus ook voor de fysiotherapeutische zorg die binnen de hoofdverzekering valt (dit betreft alleen de behandelingen voor specifieke chronische aandoeningen). De kosten die u maakt binnen uw aanvullende verzekering (en hieronder valt de meeste fysiotherapie) tellen niet mee voor deze eigen risicoregeling. Het door u te betalen bedrag aan eigen risico wordt overigens door uw zorgverzekeraar met u verrekend. Meer informatie kunt u hierover vinden op www.defysiotherapeut.com.

Legitimatieplicht:

Mensen moeten zich vanaf 1 juni 2009 bij alle zorgverleners kunnen legitimeren. Alle zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars zijn vanaf dan verplicht het Burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Kijk voor meer informatie op www.veranderingenindezorg.nl

Bij PMC In Balans werken we continu aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. Dat we de kwaliteit centraal stellen heeft er in geresulteerd dat wij door zowel Achmea, CZ en UVIT (Unive, VGZ, IZA, Trias) worden erkend als Pluspraktijk. Met deze verzekeringen zijn speciale afspraken gemaakt over zaken zoals kwaliteit en aanbod.