Wij zijn een PlusPraktijk!

PMC In Balans – Fysiotherapie & Revalidatie heeft sinds 2008 de status van Pluspraktijk. Hiermee voldoet onze praktijk aan alle gestelde eisen van de zorgverzekeraars (o.a. CZ, Menzis, ZilverenKruis/Achmea).

PlusPraktijk; hoogste onderscheiding

De PLUS-status heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie. De fysiotherapeut neemt zelf het initiatief tot de audit. De PLUS-status wordt door de zorgverzekeraars gebruikt als instrument om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met de fysiotherapeut. De PLUS-status is ingezet om het praktijken mogelijk te maken zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg. Deze PLUS-status is de hoogste onderscheiding die een fysiotherapiepraktijk kan behalen.

U krijgt inzicht in kwaliteit

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met

 • aanvullende programma’s,
 • samenwerkingsverbanden
 • en het inzichtelijk maken van kwaliteit.

Bij de kwaliteitseisen gaat het verder om bijvoorbeeld

 • de deskundigheid van de fysiotherapeuten,
 • het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken,
 • een procedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten,
 • het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht
 • en het inzichtelijk krijgen van de voortgang van de klachten middels metingen en vragenlijsten.

Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn

 • de bereikbaarheid,
 • de openingstijden
 • en de wachttijd.

Al met al een hele toetsing waarbij we als team gewaardeerd worden door de zorgverzekeraar. En waardering krijgen als het gaat om kwaliteit van dienstverlening.

We zijn dan ook trots en zullen hard blijven werken aan onze kwaliteit. Onze missie is de kennis en de kunde te vertalen naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Trots op onze waardering

De patiënttevredenheid (FPM) werd in 2019 bepaalt uit 741 enquêtes en bedroeg 8,9. Hierbij is onder andere beoordeeld op informatievoorziening, bejegening, participatietrouw/therapietrouw en behandelkwaliteit. Onze huidige patienttevredenheid en diverse patientervaringen vind u hier.

Onze praktijk heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Voor al deze verzekeraars zijn we Plusleverancier

TopZorg Menzis
Jlus Audit
CZ