ClubSupport op Zeeland en Zuid-Holland

Wat is ClubSupport van PMC In Balans?

Clubsupport is de verzamelnaam voor een pakket ondersteunende diensten, die PMC In Balans biedt aan sportverenigingen, sportclubs en teams.

Clubsupport heeft als doel sporters fysiek fit te houden en is met name gericht op een snelle en verantwoorde sporthervatting en het voorkomen van sportblessures.

Sportblessures zijn een groot probleem voor (top)sporters. In Nederland lopen sporters jaarlijks 4,4 miljoen blessures op, waarvoor in 1,7 miljoen gevallen medische behandeling gezocht wordt. De totale jaarlijkse maatschappelijke kosten worden geschat op 1,2 miljard euro.

Stoppen met sport

Sportblessures leiden veelvuldig tot sportverzuim en zijn een belangrijk motief om met een sport te stoppen. Daarnaast starten sporters vaak weer te snel met sporten na uitval door een blessure. Dit resulteert in restklachten en een verhoogde kans om opnieuw geblesseerd te raken. In totaal stopt maar liefst 33% van de sporters door blessures met hun sportloopbaan. Dit komt omdat sporters continu de grenzen opzoeken van het menselijk lichaam om te komen tot optimale sportprestaties. Hierdoor bestaat het gevaar dat deze groep sporters te lang blijft doorlopen met sportgerelateerde klachten voor ze (para)medische hulp inschakelen en langdurige uitval riskeren.

Recente cijfers uit een Noors onderzoek onder talentvolle (top)sporters onderschrijven dit schrikbarende beeld. Vandaar ook dat het ministerie van VWS in 2016 is  gestart met een programma gericht op sportblessure-preventie. Dit programma heeft als doel het verminderen van het aantal sportblessures door:

 1. een focus te leggen op sporten met het hoogst aantal blessures
 2. en het bevorderen van effectiviteit in sportblessure-preventie.

Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor het voorkomen van blessures. ‘Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!’

Directe lijnen met specialisten en overige behandelaars zijn aanwezig waardoor ClubSupport garant staat voor

 • een snelle diagnostiek,
 • advies,
 • behandeling
 • en bemiddeling bij sportblessures.

ClubSupport richt zich op

 • Educatie
 • Preventie
 • Blessurebegeleiding
 • Behandeling

Deze ondersteunende diensten zijn ondergebracht in 3 verschillende pakketten. Daarin is onder andere opgenomen

 • een gratis inloopspreekuur voor spelers van de club,
 • screening van de selectiespelers met sportspecifieke metingen,
 • workshops en lezingen door onze (sport)fysiotherapeuten met thema’s als
  • Speed & Agility,
  • Core & Strength,
  • Groei en blessures,
  • EHBSO, tapen,

Echografisch onderzoek, intensief overleg met de trainer/coach van de geblesseerde sporter en directe hulp-garantie zijn ook enkele aspecten.

Daarnaast bevatten de pakketten ook begeleiding bij blessurepreventie middels de landelijke campagne Joint Forces en wordt er door middel van het Athletic Skill Model (ASM) aandacht gegeven aan spelers in de groei en het voorkomen van ‘groei gerelateerde’ blessures.

Keuze uit verschillende pakketten

Onze diensten van ClubSupport zijn ondergebracht in 3 pakketten; te weten pakket A, B of C. Wij helpen onze partners graag verder in een verdere professionalisering van hun sport. Door het maken van een keuze voor pakket A (ClubSupport ‘Top’), pakket B (ClubSupport ‘Plus’) of pakket C (ClubSupport ‘Basis’) kan een vereniging zelf bepalen hoe ver zij daar in willen gaan.

Neem contact met mij op

Meer weten over ClubSupport van PMC In Balans?

Klik dan op de button! We leggen graag precies uit wat de verschillende pakketten inhouden en wat onze dienst voor u kan betekenen.

Neem contact met mij op