Kinderfysiotherapie op Zeeland en Zuid-Holland

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Na de opleiding fysiotherapie is hiervoor een vierjarige masteropleiding gevolgd. De groep kinderen die naar de kinderfysiotherapeut verwezen worden kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

 • kinderen van 0 – 4 jaar.
 • kinderen in de schoolleeftijd (4-16 jaar).

Wanneer kan een kinderfysiotherapeut helpen?

Onze kinderfysiotherapeuten kunnen uw kind onder andere helpen bij

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Voorkeurshouding, asymmetrie, afplatting van de schedel (plagiocephalie, brachicephalie)
 • Billenschuivers of andere bijzondere voortbewegingsvormen
 • Te vroeg geboren en/of een achterstand in ontwikkeling in groei (pre-dysmature kind)
 • Lage spierspanning (slap of hypotoon of hypermobiel / hyper lax)
 • Aangeboren afwijkingen
 • Neurologische aandoeningen
 • Ademhalingsproblemen
 • Syndromen
 • Orthopedische aandoeningen
 • DCD, Development Coördination Disorder
 • Schrijfproblemen
 • Jeugdreuma
 • Overgewicht / Obesitas
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf.

Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Hoe gaat de kinderfysiotherapeut te werk?

Wanneer het kind naar de kinderfysiotherapeut komt,

 1. vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpaanvraag
 2. en gaat de kinderfysiotherapeut het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen.
 3. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers.

Waar bestaat de behandeling uit?

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering. Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Dit zijn onze kinderfysiotherapeuten

Hieronder ziet u onze kinderfysiotherapeuten. Klik gerust op een van de afbeeldingen. Dan komt u meer te weten over onze specialisten op het vakgebied van kinderfysiotherapie. Direct een afspraak maken kan ook! Vragen? Neem contact met ons op of bel 0118 461897.

Sorteervolgorde 
 • None
 • Title